BẠCH TUỘC TRỘN KIM CHI

OCTOPUS WITH KIMCHI

たこキムチ
42.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất