LẨU HẢI SẢN (1 - 2 KHÁCH)

SEAFOOD HOTPOT (1 -2 PEOPLE)

シーフード鍋

104.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất