TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG
G1

TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON ROE - 2PC

イクラ

74.000 VNĐ
LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
G2

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2PC

58.000 VNĐ
CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G3

CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE TUNA - 2PC

ダイナマイトツナ

48.000 VNĐ
TÔM SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G4

TÔM SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE SHRIMP - 2PC

ダイナマイトシュリンプ

48.000 VNĐ
CÁ HỒI SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G5

CÁ HỒI SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE SALMON - 2PC

ダイナマイトサーモン

49.000 VNĐ
SALAD CHẢ CUA - 2 MIẾNG
G6

SALAD CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK MIX SALAD - 2PC

カニカマサラダ

48.000 VNĐ
TRỨNG CÁ CHUỒN - 2 MIẾNG
G7

TRỨNG CÁ CHUỒN - 2 MIẾNG

Flying fish roe

トビコ

46.000 VNĐ
SỨA BIỂN TRỘN GIA VỊ - 2 MIẾNG
G9

SỨA BIỂN TRỘN GIA VỊ - 2 MIẾNG

SEASONED JELLY FISH - 2PC

クラゲ

38.000 VNĐ