THỊT BÒ MỸ CUỘN NẤM KIM CHÂM

GRILLED US BEEF WRAPPED W/ ENOKITAKE

エノキUSビーフ巻き

98.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất