ĐẦU CÁ HỒI SỐT TERIYAKI

SALMON HEAD W/ TERIYAKI SAUCE

サーモン頭 照り焼き

89.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất