CÁ HOKKE NƯỚNG

GRILLED HOKKE FISH

豆腐ハンバーグ

豆腐ハンバーグ
165.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất