TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2 PC

海老

46.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất