SÒ ĐỎ - 2 MIẾNG

RED CLAM - 2PC

北寄貝

49.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất