CÁ SABA - 2 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 2 PC

しめ鯖

28.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất