CÁ NGỪ - 2 MIẾNG

TUNA - 2 PC

まぐろ

41.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất