CUỐN CÁ HỒI SỐT DYNAMITE
M13

CUỐN CÁ HỒI SỐT DYNAMITE

DYNAMITE SALMON ROLL

ダイナマイトサーモン

85.000 VNĐ
CUỐN CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE
M14

CUỐN CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE

DYNAMITE TUNA ROLL

ダイナマイトツナ

79.000 VNĐ
CUỐN TÔM SỐT DYNAMITE
M15

CUỐN TÔM SỐT DYNAMITE

DYNAMITE SHRIMP ROLL

ダイナマイトシュリンプ

79.000 VNĐ
CUỐN TÔM TEMPURA
M16

CUỐN TÔM TEMPURA

SHRIMP TEMPURA ROLL

海老天ぷら

79.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI CHIÊN TEMPURA
M17

CUỐN CÁ HỒI CHIÊN TEMPURA

SALMON ROLL TEMPURA

サーモン寿司天ぷら

78.000 VNĐ