SET CƠM CUỘN & CÁ SABA NƯỚNG

ROLLS AND GRILLED MACKEREL SET

鯖焼き 巻き寿司セット

125.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất