SET CƠM CUỘN & CÁ HỒI SỐT TERIYAKI

ROLLS AND GRILLED SALMON W/ TERIYAKI SAUCE SET

照り焼きサーモン 巻き寿司セット

168.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất