LẨU HẢI SẢN (1-2 khách)

SEAFOOD HOTPOT (1-2 people)

シーフード鍋

104.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất