SUSHI HỘP CÁ HỒI

SALMON SUSHI BOX

サーモン箱寿司

115.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất