CUỐN RỒNG LỬA ĐỎ (8PC)
M1

CUỐN RỒNG LỬA ĐỎ (8PC)

RED DRAGON ROLL

レッドドラゴン

137.000 VNĐ
CUỐN CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE
M2

CUỐN CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE

DYNAMITE TUNA ROLL

ダイナマイトツナ

73.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI SỐT DYNAMITE
M3

CUỐN CÁ HỒI SỐT DYNAMITE

DYNAMITE SALMON ROLL

ダイナマイトサーモン

77.000 VNĐ
CUỐN KIỂU RỒNG
M4

CUỐN KIỂU RỒNG

DRAGON ROLL

ドラゴン

124.000 VNĐ
CUỐN DA CÁ HỒI KIỂU RỒNG
M5

CUỐN DA CÁ HỒI KIỂU RỒNG

DRAGON SALMON SKIN ROLL

ドラゴンサーモンスキンロール

83.000 VNĐ
BÁNH XÈO KIỂU NHẬT
A1

BÁNH XÈO KIỂU NHẬT

OKONOMI YAKI

お好み焼き
89.000 VNĐ
CUỐN CÁ NGỪ SỐT CAY
M6

CUỐN CÁ NGỪ SỐT CAY

SPICY TUNA ROLL

スパイシーツナ

63.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI SỐT CAY
M7

CUỐN CÁ HỒI SỐT CAY

SPICY SALMON ROLL

スパイシーサーモン

71.000 VNĐ
GÀ CHIÊN (3 MIẾNG)
A3

GÀ CHIÊN (3 MIẾNG)

SOY MARINATED FRIED SESAME CHICKEN (3PC)

から揚げ
44.000 VNĐ
CUỐN ĐẶC BIỆT ( 5 MIẾNG)
M8

CUỐN ĐẶC BIỆT ( 5 MIẾNG)

FUTOMAKI

太巻き

56.000 VNĐ
LƯƠN NHẬT (2 MIẾNG)
N1

LƯƠN NHẬT (2 MIẾNG)

BROILED EEL (2PC)

82.000 VNĐ
GÀ CHIÊN (5 MIẾNG)
A3

GÀ CHIÊN (5 MIẾNG)

SOY MARINATED FRIED SESAME CHICKEN (5PC)

から揚げ
59.000 VNĐ