BENTO GÀ CHIÊN GIÒN
BRB010

BENTO GÀ CHIÊN GIÒN

DEEP FRIED CHICKEN BENTO

唐揚げ弁当

(giao hàng từ 5 phần bất kỳ)
118.000 VNĐ
Party Set B (5 người)

Party Set B (5 người)

Party set B (5 people)

パーティーセット B

1.080.000 VNĐ
BENTO GÀ CHIÊN GIÒN ĐẶC BIỆT
BRB011

BENTO GÀ CHIÊN GIÒN ĐẶC BIỆT

DELUXE DEEP FRIED CHICKEN BENTO

デラックス唐揚げ弁当

(giao hàng từ 5 phần bất kỳ)
168.000 VNĐ
Party set A (5 người)

Party set A (5 người)

Party set A (5 people) 

パーティーセット A

780.000 VNĐ
BENTO SUSHI CÁC LOẠI
BRB012

BENTO SUSHI CÁC LOẠI

SUSHI BENTO

寿司弁当

(giao hàng từ 5 phần bất kỳ)
134.000 VNĐ