BẠCH TUỘC - 5 MIẾNG
SA12

BẠCH TUỘC - 5 MIẾNG

OCTOPUS - 5 PC

たこ

66.000 VNĐ
BẠCH TUỘC - 3 MIẾNG
SA12

BẠCH TUỘC - 3 MIẾNG

OCTOPUS - 3 PC

たこ

47.000 VNĐ
LƯƠN NHẬT
N1

LƯƠN NHẬT

BROILED EEL

82.000 VNĐ
CÁ NGỪ
N6

CÁ NGỪ

TUNA

まぐろ

41.000 VNĐ
CÁ HỒI
N7

CÁ HỒI

SALMON

サーモン
44.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH
N16

TRỨNG CÁ TRÍCH

HERRING ROE

数の子
45.000 VNĐ
CHẢ CUA
N17

CHẢ CUA

CRAB STICK

カニカマ
40.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN
N4

TRỨNG CHIÊN

EGG OMELET

玉子
24.000 VNĐ
TÔM
N18

TÔM

SHRIMP

海老
46.000 VNĐ
IKURA
G1

IKURA

IKURA
イクラ

74.000 VNĐ
TRỨNG CÁ ỐT ME
G7

TRỨNG CÁ ỐT ME

CAPELIN FISH ROE

まさご
42.000 VNĐ
TÔM SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G3

TÔM SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE SHRIMP (2PC)

ダイナマイトシュリンプ
48.000 VNĐ