Set nigiri A (3-5 người)

Nigiri tray A (3-5 people)

にぎり盛り合わせ A

610.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất