Party set C (5 người)

Party set C (5 people)

パーティーセット C

1.350.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất