Party Set B (5 người)

Party set B (5 people)

パーティーセット B

1.080.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất