TRỨNG CÁ TRÍCH - 3 MIẾNG

HERRING ROE - 3 PC

数の子
58.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất