CÁ NGỪ - 5 MIẾNG

TUNA - 5 PC

まぐろ
92.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất