CÁ NGỪ - 3 MIẾNG

TUNA - 3 PC

まぐろ
65.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất