CÁ HỒI SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE SALMON - 2 PC

ダイナマイトサーモン
49.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất