CÁ HỒI - 3 MIẾNG

SALMON - 3 PC

サーモン
75.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất