BẠCH TUỘC - 3 MIẾNG

OCTOPUS - 3 PC

たこ

47.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất