BENTO CÁ NƯỚNG
BRB006

BENTO CÁ NƯỚNG

GRILLED FISH BENTO

焼き魚弁当

̶1̶̶2̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
102.400 VNĐ
BENTO CÁ NƯỚNG ĐẶC BIỆT
BRB007

BENTO CÁ NƯỚNG ĐẶC BIỆT

DELUXE GRILLED FISH BENTO

デラックス焼き魚弁当

̶1̶̶7̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
142.400 VNĐ
BENTO CÁC MÓN HEO VÀ TÔM TẨM BỘT CHIÊN XÙ
BRB008

BENTO CÁC MÓN HEO VÀ TÔM TẨM BỘT CHIÊN XÙ

DEEP FRIED PORK AND SHRIMP BENTO

ミックスフライ弁当

̶1̶̶2̶̶4̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
99.200 VNĐ
BENTO CÁC MÓN HEO VÀ TÔM TẨM BỘT CHIÊN XÙ ĐẶC BIỆT
BRB009

BENTO CÁC MÓN HEO VÀ TÔM TẨM BỘT CHIÊN XÙ ĐẶC BIỆT

DELUXE DEEP FRIED PORK AND SHRIMP BENTO

デラックスミックスフライ弁当

̶1̶̶7̶̶4̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
139.200 VNĐ
BENTO GÀ CHIÊN GIÒN
BRB010

BENTO GÀ CHIÊN GIÒN

DEEP FRIED CHICKEN BENTO

唐揚げ弁当

̶1̶̶1̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
94.400 VNĐ
BENTO GÀ CHIÊN GIÒN ĐẶC BIỆT
BRB011

BENTO GÀ CHIÊN GIÒN ĐẶC BIỆT

DELUXE DEEP FRIED CHICKEN BENTO

デラックス唐揚げ弁当

̶1̶̶6̶̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
134.400 VNĐ
BENTO SUSHI CÁC LOẠI
BRB012

BENTO SUSHI CÁC LOẠI

SUSHI BENTO

寿司弁当

̶1̶̶3̶̶4̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶
107.200 VNĐ