Tokyo Deli NGỤY NHƯ KON TUM

 Tầng 1 Toà nhà Vincem Comatce Tower, Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
 (024) 7108 8099

 11:00 - 22:00