LUNCH SET CHO 3 NGƯỜI (HN)

Lunch set for 3 people (HN)
HNランチ(3人)
380.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất