LẨU ĐẶC BIỆT - L (4pax)

DELUXE HOTPOT

寄せ鍋
599.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất